Osnovni podaci tvrtke

Ime Tvrtke: KorBox d.o.o.
Sjedište: Trgovačka 6, 10000 Zagreb
OIB: 54253942164

Tel: +385 (0)1 35 35 444
Fax: +385 (0)1 35 35 460
Email: info@korbox.hr

Banka: Raiffeisen Bank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb
Broj računa: 2484008-1107137527
IBAN: HR7924840081107137527
SWIFT: RZBHHR2X

Upis u sudski registar: Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS: 080939220

Iznos temeljnoga kapitala društva: Temeljni kapital društva iznosi 20 000,00 kn i uplaćen u cijelosti.
Članovi uprave društva: Pero Kordić, direktor